පිළිකා ඇති දරුවන් වෙනුවෙන් තරඟයට පිහිනන​ තාරාවුන්

2014 සිට සෑම අවුරුද්දකට සැරයක්ම​ මෙම තාරාවුන්, Estonia වේ පිළිකා ඇති ළමයින් වෙනුවෙන් තරඟයට පිහිනනවා කිව්වොත් ඔබ පුදුම වෙයි. මෙය වාර්‍ෂිකව එස්ටෝනියාවේ පැවැත්වෙන පිළිකා ඇති දරුවන් වෙනුවෙන් ආධාර එකතු කරන තරඟයක් සහ උත්සවයක්. සංවිධානය කරන්නේ එම පිළිකා ඇති දරුවන්ගේ දෙමාපියන් පවත්වන සංගමය විසිනුයි. එහි අරමුණ​, පිළිකා ඇති දරුවන් ගේ තත්වයන් ගැන සමාජය දැනුවත් කරමින් පුද්ගලයන්ට හා සමාගම් වලට ඔවුන් වෙනුවෙන් අධාර උපකාර කිරීමට දිරිමත් කිරීමයි.

එය සිදුවන්නේ මෙහෙමයි, සෑම අවුරුද්දකම​ අංක කරන ලද රබර් තාරාවුන් Estonia වේ තියන Kadiriyog Park එකේ, ඇලේ එකතැනකින් එකවරම වතුරට දානවා. ඉන්පසු තාරාවුන් ඔවුන්ගේ නිදහසේ මීටර් සිය ගණනක් අවසානය තෙක් පීනනවා. ඇලේ කාණු දැල් වලින් වහලා තියන නිස තාරාවෝ සේරටම කොහොමහරි දිනුම් කණුව වෙනකම්ම පරිස්සමෙන් පිහිනන්න පුලුවන්. අංක කරලා තියන නිසා, දිනන තාරාවන් පහසුවෙන් හඳුනා ගන්නත් පුලුවන්. අවසානයේදී මේ පිළිකා දරුවන් වෙනුවෙන් පිහිනපු සියලුම තාරාවුන්ට අචාර කර, තාරා පුහුණුකරුවන් විසින් ඔවුන්ගේ තෙත පිසදමනවා. ඉන්පසු නැවත එම​ දරුවන් වෙනුවෙන් ඊලඟ අවුරුද්දෙත් පිහිනන්න එනතෙක් ඔවුන් උනුසුම් ස්ථානයක තමයි සීත කාලය ගත කරන්නේ. අධාර කරන්නන් හට තරඟයට පෙර තාරාවෙක් වෙන්කරගෙන තරඟයට ඉදිරිපත් කරන්න පුලුවන්. සෑම අවුරුද්දකම අගෝස්තු මාසයේ මෙම තාරාවන්ගේ තරඟය පැවැත්වෙනවා.

ලෝකේ හැම රටකම ඉන්න පිළිකා ඇති දරුවන් වෙනුවෙන් අපිට පුලුවන් ආකරයකින් ආධාර කරන්න පුලුවන් නම් එය ඉතාමත් වටිනා දෙයක්. ඉතින් ඔබ ලෝකේ කොහේ හිටියත් මේ පිළිකා දරුවන්ට ඔබටත් ආධාර කරන්න පුලුවන්. ඒ පිලිබඳ වැඩි විස්තර මෙතැනින් බලන්න​.

මම මේ තරඟය ගැන ටිකක් හොයලා බැලුවා. Estonia වේ විතරක් නෙවෙයි, ලෝකේ ගොඩාක් රටවල් වල ආධාර සඳහා මෙම තරඟය පැවැත්වෙනවා. මුලින්ම මෙම තරඟය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ Australia වෙන්. දැනට පැවැත්වූ විෂාලම තාරා පිහිනුම් තරඟය පවත්වලා තියෙන්නේ 2008 දී London වල Thames කියන ගඟෙයි.

Sources: ERR News, Wikipedia