ආයුබෝවන්...!!!

මම තීවරී,

මගේ Happily Ever After බ්ලොග් එකට ඔයාල හැමෝම සාදරයෙන් පිලිගන්නවා. මේ තුලින් අනාගතයෙදි රසවත් බ්ලොග් සටහන් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ලියන්නම්. ඒ අතර​ මගේ විනොදාංශයන් ගැන​, මම ගියපු ගමනක් ගැන​, මම අලුතින් ඉගෙනගන්න දෙයක් ගැන​ විස්තර ඔයාලා එක්ක බෙදාගන්න මම බලපොරොත්තු වෙනවා. තව මට ලස්සනයි කියලා හිතෙන මං ගන්න පිංතූර​ ඔයාලට පෙන්නන්නම්.

ඉතින්, මේ හැමදෙයක්ම බලන්න මගේ බ්ලොග් එක කියවන්න කියලා මං ඔයාලට ආරාධනා කරනවා!

 Image: KindPNG